top of page
למטופלים

קישורים

אני בטיפול פרטני ואיבדתי את הלינק לשאלון שלי

אני בטיפול זוגי ואיבדתי את הלינק לשאלון שלי

יש לי טיפול בקליניקה ואיבדתי את אישור(י) הכניסה שלי

תשלום

אני רוצה לשלם ואיבדתי את הקישור לחנות הוירטואלית

שילמתי בטעות סכום שונה ממה שרציתי ואני רוצה לבטל את התשלום

אני זכאי.ת להחזר על הטיפול מהביטוח שלי והם ביקשו קבלת מקור

למטופלים

למטופלים - חזרה
bottom of page