קומה ראשונה, בניין 97, קמפוס מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון 

טל: 08-647-7002

 

  • Length of treatment is flexible and tailored to the needs of the client

  • Low-cost therapy for people suffering from depression, anxiety and other life challenges

  • Confidentiality is a priority

  • Interdisciplinary staff, including world experts in depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder, marital and family issues and therapy with LGBT individuals

הקליניקה הקהילתית של

המחלקה לפסיכולוגיה