קומה ראשונה, בניין 97, קמפוס מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון 

טל: 08-647-7002

 

Address:

Building 97, 1st floor

Marcus Family Campus.

Ben-Gurion University, Beer Sheva.

Contact information:

Phone number: 08-647-7002 (If there is no answer, you can leave us a message)

E-mail: CommunityClinic@post.bgu.ac.il

Write us:

Contact Us

הקליניקה הקהילתית של

המחלקה לפסיכולוגיה