קומה ראשונה, בניין 97, קמפוס מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון 

טל: 08-647-7002

 

Fee List

Therapy session (50 minutes)- 150 NIS

Intake session (50 minutes)- 150 NIS

Therapy session (90 minutes)- 240 NIS

Diagnositc assessment (3 sessions)- 450 NIS

Payment can be made by credit card via the virtual shop.

Clients who do not have a credit card can pay at the Postal Bank (Bank Hadoar), using vouchers provided by the clinic.

Payment for intake sessions will be made after the session, and prior to the next session.

Payment for therapy sessions will be made at the end of each calendar month.

Payment Schedule

הקליניקה הקהילתית של

המחלקה לפסיכולוגיה