קומה ראשונה, בניין 97, קמפוס מרקוס, אוניברסיטת בן-גוריון 

טל: 08-647-7002

 

תעריפים

מחירון:

שיחת טיפול (50 דקות) - 150 ש"ח

שיחת אינטייק (50 דקות) - 150 ש"ח

שיחת טיפול (90 דקות) - 240 ש"ח

אבחון מלא (3 מפגשים) - 450 ש"ח

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך החנות הוירטואלית.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו לשלם באמצעות תלושים לתשלום בבנק הדואר.

התשלום עבור שיחת אינטייק יתבצע בתום הפגישה, ולא יאוחר מתחילת הפגישה שאחריה.

התשלום עבור שיחות טיפול יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי.

הקליניקה הקהילתית של

המחלקה לפסיכולוגיה